Reference - realizace protihlukových úprav

  • Útvar rozvoje hl. města Prahy – hluková mapa Prahy, hlukové posouzení a mapa PPR, Mapa realizované protihlukové ochrany hl. města Prahy
  • zpracování akčních hlukových plánů (liberecký, Pardubický a Karlovarský kraj)
  • Ředitelství silnic a dálnic ČR – měření hluku a dopravní zátěže, hlukové studie
  • hlukové studie pro PRE Distribuce, Praha
  • hlukové studie dopravy
  • hluková studie terminálu Metrans
  • stovky běžných měření hluku ke kolaudacím VZT, klimatizace, výtahů a dalších zdrojů hluku z provozoven, bank, škol a jiných objektů….