Výhody služeb CPE, s.r.o.

  • Krátké dodací termíny požadovaných služeb s maximálním přizpůsobením požadavkům zadavatele (protokoly z měření do 1 dne).
  • Komplexní akustická řešení problémů zákazníků v celém rozsahu včetně dalších technických poradenství.
  • Výhodné ceny plynoucí z nízkých režijních nákladů profesně specializované firmy.
  • V rámci zpracování hlukových studií nabízíme současně i komplexní vyřešení zadaného problému až po vlastní zajištění materiálu a realizaci protihlukových opatření se závěrečným akustickým měřením nového stavu.
  • Mnoholetá praxe v akustice, přesná měření, seriózní výsledky.