Odborná způsobilost

  • Společnost Centrum protihlukové ekologie, s.r.o. má autorizaci SZÚ (Ministerstva zdravotnictví ČR) pro měření hluku s působností v celé ČR a EU podle ČSN EN ISO/IEC 17025.
  • CPE, s.r.o. jako autorizovaná zkušební laboratoř splňuje podmínky dané zákonem 258/2000 Sb. v platném znění.
  • Společnost CPE, s.r.o. má od roku 2001 autorizaci k výkonu úředního měření hluku v působnosti celé ČR.
  • Společnost CPE, s.r.o. je od roku 1994 autorizována Českou komorou autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě v oboru technika prostředí staveb, technická zařízení.