Profil společnosti

Společnost Centrum protihlukové ekologie, s.r.o. byla založena ing. Luďkem Novákem v lednu 1994 a je v nepřetržité činnosti až do současné doby – viz. kopie z výpisu Obchodního rejstříku.

Hlavní oblasti činnosti jsou akustická měření, poradenství v oblasti akustiky, zpracovávání akustických studií a následné provádění realizačních úprav pro snižování hluku.

Společnost CPE, s.r.o. klade důraz na kvalitu poskytovaných služeb, kterou zajišťuje odborným personálem, který se neustále vzdělává v oboru. Dále kvalitou používaných přístrojů nejvyšší přesnosti třídy 1, které jsou v pravidelných intervalech ověřovány v Českém metrologickém institutu.

Cílem společnosti CPE, s.r.o. je poskytovat kvalitní akustické služby a tím získávat dobré jméno jako nestranná, nezávislá a věrohodná společnost, působící v oblasti životního prostředí.