Protihlukové úpravy

Naše společnost se specializuje zejména na zvukopohltivé protihlukové úpravy uvnitř hlučných výrobních prostor.

CPE má optimální a ekonomicky nejvýhodnější způsob instalace zvukopohltivého materiálu chráněn Úřadem průmyslového vlastnictví. Vzhledem k tomuto faktu a našemu vývoji je proto možné realizovat protihlukové a zvukopohltivé opatření v průmyslu s vysokou účinností za bezkonkurenčně nízké ceny.

Při návrhu a vlastní realizaci přizpůsobujeme protihlukové úpravy individuálním požadavkům zákazníka včetně kvalitního provedení, u kterého garantujeme dosažení požadovaných parametrů. Po realizaci akustických opatření provádíme ověřovací měření prokazující skutečnou efektivnost!.

Průběh protihlukové úpravy se obvykle skládá z následujících fází:

  • vstupní měření pro identifikaci a kvantifikaci zdrojů hluku + kmitočtová spektrální analýza
  • vypracování variantních návrhů na snížení hluku, tak jak bude vyhovovat z hlediska ekonomického, technologického a ergonomického
  • vypracování projektové dokumentace na protihlukové úpravy
  • realizace úprav nebo vykonání odborného dozoru v případě realizace jiným dodavatelem nebo objednatelem
  • závěrečná měření pro orgány státní správy
  • Informativní fotodokumentace z realizací: