Akustická měření v životním a pracovním prostředí

Společnost Centrum protihlukové ekologie, s.r.o. provádí autorizovaná měření hluku na základě autorizace SZÚ (Ministerstva zdravotnictví ČR) Měření jsou prováděna na základě zákona č. 258/2000 Sb. v platném znění, nařízení vlády, metodických návodů pro měření a hodnocení hluku MZ ČR a platných státních norem. Protokoly z měření jsme schopni vystavit i do 1 dne po provedeném měření.

Hlavní typy měření:

 • měření hluku v komunálním prostředí s identifikací zdroje hluku
 • měření hluku z dopravy
 • měření hluku ke kolaudacím staveb
 • dlouhodobý monitoring silničního a železničního hluku se sčítáním dopravy
 • měření hluku z prováděných společenských akcí
 • měření hluku ze stavební činnosti
 • měření vzduchové neprůzvučnosti mezi místnostmi, oken a obvodových plášťů budov
 • měření dozvuku (ČSN ISO 3382)
 • měření akustických clon (ČSN ISO 10847)

Akustická měření akreditovanou organizací jsou potřeba pro:

 • kolaudační řízení a další státní orgány
 • zjišťování hlučnosti strojů a zařízení
 • řešení stížností na nadměrný hluk v pracovním a komunálním prostředí
 • soudní jednání a posudky
 • zpracování akustické studie
 • zjištění parametrů staveb
 • zjištění hlukové zátěľe v chráněném venkovním a vnitřním prostoru