CENTRUM PROTIHLUKOVÉ EKOLOGIE, s.r.o.
Studánková 480
149 00 PRAHA 4
tel.: 267 913 419
mob.: 602 206 946
cpe@hluk.eu
cpe@seznam.cz

Centrum protihlukové ekologie s.r.o. - idatabaze.czMěření hluku a protihlukové úpravy - idatabaze.cz